Referanseprosjekter

Siden er under utvikling

NOBILE FLERBRUKSHUS // VADSØ (2016-2024)

Totalrenovering og ombygging av nedlagt barne- og ungdomsskole i Vadsø, til flerbruksbygg. I prosjektet er det bygget Kultursal, Kino, Undervisningslokaler for voksenopplæringen, Studiesenter for fjernundervisning og etterutdanning, øvingslokaler for Scene Nord, nye og oppgraderte kontorlokaler for kommunale virksomheter, kunstnerisk utsmykning, utvendig fasadeoppgradering, oppgradering av utomhusarealer samt etablering av ny oppvarmingsløsning.

Alpha Projects AS har bistått og bistår Vadsø kommune gjennom hele prosjektet, fra kommunestyrevedtak i desember 2015 og frem til endelig ferdigstillelse. Våre tjenester har bestått av prosjektledelse inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring. Videre har vi hatt byggherreombudrollen på enkelte av byggetrinnene.

Prosjektets fremdrift:

 • Oppstart prosjektarbeid: desember 2015.
 • Forprosjekt ferdig: juni 2016.
 • Byggetrinn 1(kultursal, voksenopplæring, studiesenter) ferdig: mai 2018.
 • Byggetrinn 2 (kino) ferdig: august 2019.
 • Byggetrinn 3 (ombygging og renovering kontorfløy D og E) ferdig: november 2020.
 • Rehabilitering fasader ferdig: juni 2021.
 • Byggetrinn 4 (ombygging ny kontorfløy C) ferdig: september 2022.
 • Utomhusarbeider og luft til vann varmepumpeløsning: Pågår. Planlagt ferdig sommer 2024.

Opprinnelig bygg
Etter fasadeendring
Opprinnelig hovedinngang
Hovedinngang etter fasadeendring
Kultursal ble etablert i den gamle idrettsaulaen
Ny kino ble etablert i den gamle gymsalen
Utomhusarbeider og skilting ferdig

NASJONALT MUSEUM FOR KVENER OG NORSKFINNER/RUIJA KVENMUSEUN // VADSØ (2018-2021)

Ombygging, tilbyging og påbygging av «NRK-bygget» til nytt nasjonalt museum for kvener og norskfinner. I prosjektet er det bygget nye lokaler for fast og skiftende utstilling, lager- og behandlingsarealer for utstllingsobjekter, kafè-, salgs- og serveringsarealer, kjøkken samt oppgradering av eksisterende «store studio», kontorer og garderober. Nye utomhusarealer med adkomst, parkering og utendørs kunstinstallasjon. I prosjektet inngikk også etablering av ny, fast utstilling.

Alpha Projects AS har bistått Varanger Museum og Vadsø kommune gjennom hele prosjektet, fra desember 2018 og frem til endelig ferdigstillelse. Vi har hatt rolle som prosjektleder inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring. Videre har vi håndtert/behandlet alle endringsmeldinger fra entreprenører, for å ivareta full kontroll og styring av prosjektøkonomi.

Prosjektets fremdrift:

 • Oppstart prosjektarbeid: desember 2018.
 • Forprosjekt ferdig: mai 2019.
 • Bygningsmessige arbeider ferdig: juni 2021
 • Utomhusarbeider ferdig: oktober 2021