Prosjektadministrasjon

papir-penn-1200x800Prosjektledelse

Ved å engasjere Alpha Projects får du en leder som har som mål å skape et godt samarbeidsklima mellom prosjektets aktører. Selskapets kompetanse og erfaring gir en trygghet for at prosjektet organiseres, styres og drives fremover i tråd med kundens mål, krav og forventninger. Av arbeidsoppgaver og ansvarsområder kan blant annet nevnes tidligfasevurderinger, risikovurderinger, prosjektorganisering, kontakt med offentlige myndigheter og øvrige interessenter, budsjettering, fremdriftsplanlegging, anskaffelsesstrategi, anskaffelser og kontraktshåndtering, etablering og oppfølging av kvalitetskrav og økonomistyring. Alpha Projects tar ansvar for prosjektet fra start til mål.

Byggeledelse

Som byggeleder inntar vi rollen som byggherrens representant på byggeplassen. Vi følger opp i tråd med inngåtte kontrakter. Dette innebærer løpende kontroll av kvalitet og fremdrift, i tillegg til at vi ivaretar oppdragsgivers økonomiske interesser. Ved å benytte Alpha Projects får kunden en byggeleder med lang erfaring og god kompetanse på området. Alpha Projects påtar seg rollen som SHA-koordinator for utførelsen, dersom kunden har behov for dette.

Byggherreombud

I totalentrepriser kan Alpha Projects ivareta rollen som byggherreombud. Som byggherreombud følger vi opp totalentreprenørens kontraktsforpliktelser overfor byggherren, samt ivaretar byggherrens kontraktsforpliktelser og -interesser.

Prosjekteringsledelse

Alpha Projects tilbyr prosjekteringsledelse i prosjekter. Våre ansatte har erfaring både fra tverrfaglig prosjektering, eiendomsdrift, forvaltning og vedlikehold samt entreprenørvirksomhet. Prosjekteringsledelse stiller krav til kunnskap om hele byggeprosessen fra programmering og inn i driftsfasen som inkluderer forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling. Vi har fokus på grensesnitt og at  beslutninger fattes på bredest mulig grunnlag.