Medarbeidere

Odd-Arne Nilsen

Daglig leder/rådgiver

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT Norges arktiske universitet i Narvik), linje for Konstruksjon og husbygging, og tok sin eksamen i 1992. Han har mer enn 25 års erfaring fra rådgivning, entreprenørvirksomhet samt utvikling og forvaltning av fast eiendom. Videre har han gjennom medeierskap, ledelse og styreverv i en rekke selskaper i ulike bransjer, opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor utviklings- og endringsprosesser. Odd-Arne leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: oan@alphaprojects.no


Eli Hansen

Rådgiver

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT Norges arktiske universitet i Narvik), linje for Bygg og anlegg, og tok sin eksamen i 1985. Hun har mer enn 30 års erfaring fra arkitekt- og rådgivningsvirksomhet, både fra eget selskap som daglig leder og som ansatt rådgiver i andre selskaper. Eli har blant annet arbeidet mye med detaljprosjektering, herunder utarbeidelse av prosjektbeskrivelser, skjemategninger, byggdetaljer og materialvalg. Hun har gode kunnskaper om ulike produkter og leverandører og har arbeidet med tett oppfølging av entreprenører i produksjonsfasen. Eli leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: eli@alphaprojects.no


Svein-Are Hansen

Rådgiver

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT Norges arktiske universitet i Narvik), linje for Bygg og anlegg, og tok sin eksamen i 1985. Han har mer enn 30 års erfaring fra arkitekt- og rådgivningsvirksomhet samt eiendomsforvaltning og drift, gjennom eierskap i diverse eiendomsselskap. I tillegg til sin prosjekteringserfaring, har Svein-Are lang erfaring innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, prosjekteringsgruppeledelse og byggeledelse. Han har særlig opparbeidet bred erfaring innen anvendelse av ulike kontraktsbestemmelser og kontraktsoppfølging. Svein-Are leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: sah@alphaprojects.no


Tor Reidar Klausen

Assosiert partner og advokat (MNA)

tok sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Tromsø høsten 1999. Han har vært ansatt i firmaet siden februar 2009. Han har mye av sin arbeidserfaring fra skatteetaten hvor han blant annet arbeidet ved næringslivsavdelingen på Vesterålen ligningskontor, vært faglig leder av arveavgiftsavdelingen ved Troms skattefogdkontor og underdirektør i Skatt nord, avdeling for kontroll og rettsanvendelse i Tromsø. Tor Reidar leverer spesialrådgivning og prosjektstøtte innenfor skatt og merverdiavgift, avtalerett, erstatningsrett og eiendomsrett fast eiendom.

E-post: trk@advokatelvenes.no


Bjørnar Pedersen

Assosiert partner og siviløkonom

ble uteksaminert fra Siviløkonomutdanningen i Bodø(SiB) i 1995. Bakgrunn fra bank- og gründervirksomhet. Han er i dag medeier og daglig leder i flere selskap og innenfor flere ulike bransjer. I Alpha Projects utfører Bjørnar prosjektstøtte og rådgivning innenfor prosjektøkonomi og –finansiering.

E-post: bp@finnut.no