Medarbeidere

Odd-Arne Nilsen

Daglig leder/rådgiver

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT i Narvik), linje for Konstruksjon og husbygging, og tok sin eksamen i 1992. Han har nærmere 30 års erfaring fra rådgivning, entreprenørvirksomhet, prosjektledelse, byggeledelse samt utvikling og forvaltning av fast eiendom. Videre har han gjennom medeierskap, ledelse og styreverv i en rekke selskaper i ulike bransjer, opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor utviklings- og endringsprosesser. Odd-Arne er daglig leder og leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: oan@alphaprojects.no


Eli Hansen

Rådgiver

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT i Narvik), linje for Bygg og anlegg, og tok sin eksamen i 1985. Hun har mer enn 30 års erfaring fra arkitekt- og rådgivningsvirksomhet, også som daglig leder og som ansatt rådgiver i flere ulike selskaper. Eli har blant annet arbeidet mye med detaljprosjektering, herunder utarbeidelse av tilbudsgrunnlag, prosjektbeskrivelser, skjemaer, farger og materialvalg. I tillegg til å bidra i anskaffelser av prosjekterings- og byggeoppdrag på vegne av oppdragsgivere, foretar hun kompletterende anskaffelser som møbler, utstyr og inventar. For øvrig leverer Eli rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: eli@alphaprojects.no


Svein-Are Hansen

Rådgiver/prosjektleder

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå UiT i Narvik), linje for Bygg og anlegg, og tok sin eksamen i 1985. Han har mer enn 30 års erfaring fra arkitekt- og rådgivningsvirksomhet samt eiendomsforvaltning og drift, gjennom eierskap i diverse eiendomsselskap. I tillegg til sin prosjekteringserfaring, har Svein-Are lang erfaring innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse, prosjekteringsgruppeledelse og byggeledelse. Han har særlig opparbeidet bred erfaring innen anvendelse av ulike kontraktsbestemmelser og kontraktsoppfølging. Svein-Are leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: sah@alphaprojects.no


Vår nye kollega i Tromsø, fra og med 1 august 2024

Rådgiver/prosjektleder

er utdannet allmen bygningsingeniør ved UiT, linje for Bygg, anlegg og konstruksjonsteknikk, og tok sin siste eksamen i 2016. Han har 17 års erfaring som prosjektleder i entreprenørbransjen, samt fra prosjektledelse og prosjektutvikling i offentlig sektor og hos privat eiendomsutbygger. Vår nye medarbeider skal lever rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder. (Mer info kommer.)

E-post: ???@alphaprojects.no