Medarbeidere

Odd-Arne Nilsen

Eier og daglig leder

er utdannet ingeniør ved Narvik Ingeniørhøgskole (nå Høgskolen i Narvik), linje for Konstruksjon og husbygging, og tok sin eksamen i 1992. Han har mer enn 20 års erfaring fra rådgivning, entreprenørvirksomhet samt utvikling og forvaltning av fast eiendom. Videre har han gjennom medeierskap, ledelse og styreverv i en rekke selskaper i ulike bransjer, opparbeidet erfaring og kompetanse innenfor utviklings- og endringsprosesser. Odd-Arne leverer rådgivningstjenester innenfor selskapets tjenesteområder.

E-post: oan@alphaprojects.no

Tor Reidar Klausen

Assosiert partner og advokat (MNA)

tok sin juridiske embetseksamen ved Universitetet i Tromsø høsten 1999. Han har vært ansatt i firmaet siden februar 2009. Han har det meste av sin arbeidserfaring fra skatteetaten hvor han har arbeidet ved næringslivsavdelingen på Vesterålen ligningskontor, vært faglig leder av arveavgiftsavdelingen ved Troms skattefogdkontor og underdirektør i Skatt nord, avdeling for kontroll og rettsanvendelse i Tromsø. Tor Reidar leverer spesialrådgivning og prosjektstøtte innenfor skatt og merverdiavgift, avtalerett, erstatningsrett og eiendomsrett fast eiendom.

E-post: trk@advokatelvenes.no

Bjørnar Pedersen

Assosiert partner og siviløkonom

ble uteksaminert fra Siviløkonomutdanningen i Bodø(SiB) i 1995. Bakgrunn fra bank- og gründervirksomhet. Han er i dag medeier og daglig leder i flere selskap og innenfor flere ulike bransjer. I Alpha Projects utfører Bjørnar prosjektstøtte og rådgivning innenfor prosjektøkonomi og –finansiering.

E-post: bp@finnut.no