Planlegging

skisser-1200x800jpgAlpha Projects utfører planlegging av små og store byggeprosjekter. Avhengig av prosjektets størrelse og art, tilbyr selskapet planleggingstjenester alene eller i gruppe med samarbeidende rådgivere. I prosjekter der vi samarbeider med andre, tar vi også rollen som prosjekteringsgruppeleder. Vi utfører om ønskelig skisse-, for- og detaljplanlegging samt oppfølging i byggefasen. Videre påtar vi oss rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen der kunden ønsker dette.

Alpha Projects utfører også tidligfasevurderinger på idèstadiet. Vi fastsetter de overordnede rammer og definerer prosjektets kostnadsbærere sammen med kunden, før vi til sist utarbeider kostnadsoverslag. Vurderingen benyttes som grunnlag for beslutning om videreføring eller endring av prosjektet.  Alpha Projects har god kunnskap om prisnivå og svingninger i markedet, samt lang erfaring med tidligfasevurderinger, og vil bidra til at kunden raskest mulig kan fatte riktige beslutninger.