Planlegging

skisser-1200x800jpgAlpha Projects leder planlegging av små og store byggeprosjekter. Avhengig av prosjektets størrelse og art, tilbyr selskapet prosjekteringsledelse, enten som byggherrens representant eller som leder av en prosjekteringsgruppe. Vi påtar oss gjerne ledelse av forstudier, skisse-, forprosjekt og detaljplanlegging, samt oppfølging i byggefasen. Videre påtar vi oss rollen som SHA-koordinator i prosjekteringsfasen der kunden ønsker dette.

Alpha Projects utfører også tidligfasevurderinger. Sammen med oppdragsgiver fastsetter vi de overordnede rammer og definerer prosjektets kostnadsbærere, som grunnlag for etablering av kostnadsoverslag/prosjektbudsjett. I forbindelse med dette vurderer vi arealbehov, fremdrift samt eventuelle risikoområder som krever nærmere undersøkelser, som planstatus, grunnforhold, miljøgifter/-forurensning, støy etc. Vurderingen benyttes som grunnlag for beslutning om videreføring eller endring av prosjektet.  Alpha Projects har bred erfaring med tidligfasevurderinger, og kan bidra til at kunden raskest mulig kan fatte riktige beslutninger.