NASJONALT MUSEUM FOR KVENER OG NORSKFINNER/RUIJA KVENMUSEUN // VADSØ (2018-2021)

Ombygging, tilbyging og påbygging av «NRK-bygget» til nytt nasjonalt museum for kvener og norskfinner. I prosjektet er det bygget nye lokaler for fast og skiftende utstilling, lager- og behandlingsarealer for utstllingsobjekter, kafè-, salgs- og serveringsarealer, kjøkken samt oppgradering av eksisterende «store studio», kontorer og garderober. Nye utomhusarealer med adkomst, parkering inkl. bussparkering og utendørs kunstinstallasjon. I prosjektet inngikk også etablering av ny, fast utstilling.

Alpha Projects AS har bistått Varanger Museum og Vadsø kommune gjennom hele prosjektet, fra desember 2018 og frem til endelig ferdigstillelse. Vi har hatt rolle som prosjektleder inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring.

Prosjektets fremdrift:

  • Oppstart prosjektarbeid: desember 2018.
  • Forprosjekt ferdig: mai 2019.
  • Bygningsmessige arbeider ferdig: juni 2021
  • Utomhusarbeider ferdig: oktober 2021

Total prosjektkostnad: NOK 46,5 mill.

Før ombygging
Etter ombygging
Ny hovedinngang for publikum
Utforming inspirert av Varangerhus.