VADSØ SYKEHJEM OG DAGSENTER // VADSØ (2017-2024)

Prosjektet er gjennomført i flere etapper/byggetrinn. Tilbygg og nybygg i tilknytning til Vadsø helsesenter. Videre ombygging og oppgradering av 2 fløyer i Vadsø helsesenter. Det er bygget nytt dagsenter, ny sykehjemsfløy med 19 plasser, opprusting av 6 sykestueplasser samt akuttavdeling med 7 plasser. Disse 7 består av 3 rehabiliteringsrom, 2 lindrende rom og 2 rom for rus og psykiatri. Det er også etablert 2 sansehager og romslige fellesarealer for dagsenter og sykehjem. I prosessen er det utarbeidet hele 4 detaljreguleringsplaner. Prosjektet er i sluttfasen og det gjenstår etablering av 2 parkeringsplasser i tilknytning til byggene.

Alpha Projects AS har bistått og bistår Vadsø kommune gjennom hele prosjektet, fra februar 2017 og frem til planlagt ferdigstillelse høst/vinter 2024. Vi har hatt rollen som prosjektleder, inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring. Vi har også ansvaret for tilskuddssøknad og søknad om utbetaling av investeringstilskuddet fra Husbanken.

Prosjektets fremdrift:

  • Oppstart prosjektarbeid: februar 2017.
  • Oppstart prosjektering: mars 2018
  • Byggetrinn 1(dagsenter) ferdig: september 2021.
  • Byggetrinn 2 (sykehjem og sansehager) ferdig: april 2023.
  • Byggetrinn 3 (ombygging og renovering i Vadsø helsesenter) ferdig: april 2024.
  • Parkeringsplasser: Pågår. Planlagt ferdig høst/vinter 2024.

Total prosjektkostnad: NOK 166 mill.

Dagsenter
Dagsenteret er bygget til og integrert med Vadsø helsesenter
Dagsenter kjøkken
Nytt sykehjem
Akuttrom med bad (skjermet avdeling for rus og psykiatri)
Bad i akuttrom skjermet avdeling.
Bad i rehabiliteringsrom og lindrende rom.