NOBILE FLERBRUKSHUS // VADSØ (2015-2024)

Totalrenovering og ombygging av nedlagt barne- og ungdomsskole i Vadsø, til flerbruksbygg. I prosjektet er det bygget Kultursal, Kino, Undervisningslokaler for voksenopplæringen, Studiesenter for fjernundervisning og etterutdanning, øvingslokaler for Scene Nord, nye og oppgraderte kontorlokaler for kommunale virksomheter, kunstnerisk utsmykning, utvendig fasadeoppgradering, oppgradering av utomhusarealer samt etablering av ny oppvarmingsløsning.

Alpha Projects AS har bistått og bistår Vadsø kommune gjennom hele prosjektet, fra kommunestyrevedtak i desember 2015 og frem til endelig ferdigstillelse. Vi har medvirket i prosjektledelsen sammen med Vadsø kommunes byggherrerepresentant, inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring. Videre har vi hatt byggherreombudrollen på enkelte av byggetrinnene.

Prosjektets fremdrift:

  • Oppstart prosjektarbeid: desember 2015.
  • Forprosjekt ferdig: juni 2016.
  • Byggetrinn 1 (kultursal, voksenopplæring, studiesenter) ferdig: mai 2018.
  • Byggetrinn 2 (kino) ferdig: august 2019.
  • Byggetrinn 3 (ombygging og renovering kontorfløy D og E) ferdig: november 2020.
  • Byggetrinn 4 (ombygging ny kontorfløy C) ferdig: september 2022.
  • Byggetrinn 5 (Rehabilitering fasader) ferdig: juni 2022.
  • Utomhusarbeider og luft til vann varmepumpeløsning: Pågår. Planlagt ferdig sommer 2024.

Total prosjektkostnad: NOK 153 mill.

Opprinnelig bygg
Etter fasadeendring
Opprinnelig hovedinngang
Hovedinngang etter fasadeendring
Kultursal ble etablert i den gamle idrettsaulaen
Ny kino ble etablert i den gamle gymsalen
Utomhusanlegg og fasadeskilt