LERØY NORWAY SEAFOODS – OMBYGGING FABRIKK // BÅTSFJORD (2022-2024)

Totalrenovering, ombygging og tilbygging av eksisterende hvitfiskfabrikk i Båtsfjord. Oppgradering av produksjonsarealer for filetproduksjon, fersk og fryst. Installasjon av moderne produksjonslinje fra og med nakkekutting til ferdigpakkede produkter. Alle overflater er rehabiliterte. Nyinstallasjoner for EL og IKT, rør-, sanitær- og trykkluftanlegg er installert. Ny trafo for 400V ble levert ifbm. prosjektet. Nytt, helautomatisk vaskeanlegg er også montert.

Alpha Projects AS har bistått Lerøy gjennom hele prosjektet, fra april 2022 og frem til endelig ferdigstillelse. Vi har medvirket i prosjektledelsen sammen med Lerøys byggherrerepresentant og øvrige prosjektorganisasjon, inkl. tidligfasevurderinger og overordnet planlegging, anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av ulike konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktshåndtering og økonomistyring.

Prosjektets fremdrift:

  • Oppstart prosjektarbeid: april 2022.
  • Investeringsbeslutning: desember 2022.
  • Byggestart: september 2023.
  • Innvendige arbeider ferdig: mai 2024.
  • Utvendige sluttarbeider: Pågår. Planlagt ferdig sommer 2024.

Fabrikkbygg før byggestart
Nytt tilbygg
Rivingsarbeider før oppstart renovering
Etter renovering og ferdig installasjon