Fra TEK10 til TEK17

Alpha Projects følger med på prosessen frem mot en forenkling og forbedring av byggereglene i teknisk forskrift, TEK10. Hensikten med dette arbeidet er å redusere byggekostnadene i fremtiden. Direktoratet for byggkvalitet har mottatt innspill fra mange aktører i byggenæringen. Studer endringsforslagene og innspillene fra bransjen her

 

 

Author: admin1

Share This Post On